Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostródzie

PROGRAM FEAD  
Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
WYDAWANIE KWIECIEŃ

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

MGOPS MIŁOMŁYN

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

4 i 5 KWIETNIA

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

MOPS MORĄG

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

10 i 11 i 12 KWIETNIA

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00
OSTATNIE WYDAWANIE
W PODPROGRAMIE 2016

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

GOPS ŁUKTA

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

6 i 7 KWIETNIA

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

GOPS DĄBRÓWNO

INFORMACJA U PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GOPSu DĄBRÓWNO

PKPS w Ostródzie zaprasza wszystkich chętnych odbiorców żywności z POPŻ do udziału w działaniach towarzyszących. 

Warsztaty kulinarne odbywać się będą w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie ul. Sportowa 1,

natomiast pozostałe warsztaty w siedzibie PKPS w Ostródzie 
ul. Sienkiewicza 15.

Zainteresowanych udziałem prosimy o zgłoszenie w sekretariacie PKPS ul. Sienkiewicza 15 w Ostródzie

17 lutego 2017r. nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego w powiecie ostródzkim Dziennego Domu Senior +. Zaproszonych gości przywitała Sekretarz Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie Teresa Wieczorek – Zdon. W uroczystości udział wziął Burmistrz Miasta Ostróda Czesław Najmowicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Jastrzębski, doradca Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Marian Podziewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Joanna Jabłonka – Kastrau, Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Sławomir Sadowski.

- szczegółowy opis w zakładce Senior +.


Link do relacji z otwarcia – telewizja mazury -Otwarcie Dziennego Domu Senior +

Żywność dla poszczególnych gmin będzie wydawana średnio co dwa miesiące.

Terminy wydawań będą podawane na stronie internetowej PKPS-u,  wywieszane zarówno w siedzibie PKPS-u oraz  w Ośrodkach Pomocy Społecznej.

(Jeżeli termin nie jest podany oznacza to że nie został on jeszcze ustalony). 

Tel. do magazynu 89/642-18-52. 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie 
wydaje artykuły żywnościowe

bezpośrednio z magazynu znajdującego się przy ulicy Sienkiewicza 15 w Ostródzie.

Z pomocy żywnościowej korzystają podopieczni Ośrodków Pomocy Społecznej z:
miasta Ostróda

gminy Ostróda,

gminy Miłomłyn,

gminy Morąg,

gminy Małdyty,

gminy Dąbrówno,

gminy Łukta,

gminy Grunwald,

i gminy Gietrzwałd.


 


 

WYDAWANIE MARZEC 

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

GOPS GRUNWALD

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

1 i 2 MARCA (śr, czw)

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

GOPS MALDYTY I GIETRZWAŁD(gm Olsztyn)

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

3 i 6 MARCA (pt i pn)

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

GOPS OSTRÓDA

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

15 i 16 i 17 MARCA(śr, czw i pt)

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

MOPS OSTRÓDA

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

24 i 27 i 28 MARCA(pt, pn i wt)

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE LUTY

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

MOPS MORĄG

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

1 i 2 i 3 LUTY (śr, czw i pt)

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

MGOPS MIŁOMŁYN

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

6 i 7 LUTY (pn i wt)

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

GOPS ŁUKTA

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

8 i 9 LUTY (śr i czw)

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

GOPS DĄBRÓWNO

INFORMACJA U PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GOPSu DĄBRÓWNO

WYDAWANIE STYCZEŃ


WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

GOPS GRUNWALD

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

3 i 4 STYCZEŃ (wt i śr)

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

GOPS OSTRÓDA

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

9, 10 i 11 STYCZEŃ (pn, wt i śr)

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

GOPS MAŁDYTY i

GIETRZWAŁD(gm. Olsztyn)

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

13 STYCZEŃ (pt)

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

MOPS OSTRÓDA

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

23, 24 i 25 STYCZEŃ (pn, wt i śr)

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

Dnia 23.02.2017 będą wydawane dla podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej jabłka zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej przy ul. Sienkiewicza 15 w  Ostródzie  w ramach bezpłatnej dystrybucji owoców i warzyw (dalsze tymczasowe wsparcie dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej)

Od dnia 01 marca w każdy wtorek

w siedzibie

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

Zarząd Rejonowy w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 11-12 pok nr 11 (I piętro)

będzie przyjmować interesantów

prezes ZR PKPS w Ostródzie

pani Elżbieta Kozicz

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE - MARZEC

03.03.2017 (piątek) 07.45-08.45 Warsztaty kulinarne Barbara Łabadzka 08.45-09.45 Warsztaty kulinarne Barbara Łabadzka
09.00-10.00 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania Ewa Michałowska 12.15-13.15 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania Ewa Michałowska
10.00-11:00 Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności Ewa Michałowska 13:15-14:15 Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności Ewa Michałowska
11.00-12.00 Warsztaty edukacji ekonomicznej Ewa Michałowska 14:15-15:15 Warsztaty edukacji ekonomicznej Ewa Michałowska
15.03.2017 (środa) 07.45-08.45 Warsztaty kulinarne Izabela Sędacka 08.45-09.45 Warsztaty kulinarne Wiesława Bartnicka
09.00-10.00 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania Ewa Michałowska 12.15-13.15 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania Ewa Michałowska
10.00-11:00 Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności Ewa Michałowska 13:15-14:15 Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności Ewa Michałowska
11.00-12.00 Warsztaty edukacji ekonomicznej Ewa Michałowska 14:15-15:15 Warsztaty edukacji ekonomicznej Ewa Michałowska
24.03.2017 (środa) 07.45-08.45 Warsztaty kulinarne Barbara Łabadzka 08.45-09.45 Warsztaty kulinarne Barbara Łabadzka
09.00-10.00 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania Ewa Michałowska 12.15-13.15 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania Ewa Michałowska
10.00-11:00 Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności Ewa Michałowska 13:15-14:15 Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności Ewa Michałowska
11.00-12.00 Warsztaty edukacji ekonomicznej Ewa Michałowska 14:15-15:15 Warsztaty edukacji ekonomicznej Ewa Michałowska

Statuetki Amicus Bonus 2016

W tegorocznej, jubileuszowej dziesiątej edycji nagrody, podobnie jak w latach ubiegłych nagrodę Dobry Przyjaciel przyznano w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej. W pierwszej zwyciężyła Pani Teresa Wieczorek – Zdon, sekretarz Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie,  która otrzymała statuetkę i podziękowania za wieloletnią działalność zawodową i społeczną na rzecz osób najbardziej potrzebujących, oraz podejmowanie inicjatyw i zaangażowanie w zakresie tworzenia różnorodnych form wsparcia, w szczególności dla osób niepełnosprawnych. Nagrodę odebrała z rąk Wojewody Artura Chojeckiego.
Więcej informacji:Statuetki Amicus Bonus 2016- Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Pracownicy i Sympatycy PKPS-u w Ostródzie gratulują.

 

Zdjęcia pobrane ze strony Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI GRUDZIEŃ:

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

MGOPS MIŁOMŁYN

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

5 i 6 GRUDZIEŃ

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

MOPS MORĄG

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

7 i 8 i 9 GRUDZIEŃ

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

GOPS ŁUKTA

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

13 i 14 GRUDNIA

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

GOPS DĄBRÓWNO

INFORMACJA U PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GOPSu DĄBRÓWNO

WYDAWANIE LISTOPAD:

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

MOPS OSTRÓDA

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

2, 3 i 4 (śr, czw, pt) LISTOPAD

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

GOPS OSTRÓDA

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

8,9 i 10 (wt, śr, czw) LISTOPAD

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

GOPS GRUNWALD

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

15 i 16 (wt, śr) LISTOPAD

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

GOPS MAŁDYTY i

GIETRZWAŁD(gm. Olsztyn)

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

7 (pn) LISTOPAD

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI PAŹDZIERNIK

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

MOPS MORĄG

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

3-5 PAŹDZIERNIKA

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

GOPS ŁUKTA

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

7 PAŹDZIERNIK

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

GOPS DĄBRÓWNO

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

10 i 11 PAŹDZIERNIK

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

MGOPS MIŁOMŁYN

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

17 i 18 PAŹDZIERNIKA

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI WRZESIEŃ

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

MOPS OSTRÓDA

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

19-21 WRZEŚNIA

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

GOPS OSTRÓDA

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

26-28 WRZEŚNIA

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2016

DLA PODOPIECZNYCH

GOPS GRUNWALD

ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH

29 i 30 WRZEŚNIA

z magazynu PKPS w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 15

w godzinach 9:00- 14:00

PODOPIECZNI

GOPS MAŁDYTY
i GOPS GIETRZWAŁD (gm.Olsztyn)     

MOGĄ ODBIERAĆ ŻYWNOŚC W DNIACH 19-21 i 26-28 WRZEŚNIA i  mogą dostarczać skierowania przy odbiorze żywności.

PODPROGRAM 2016

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czas realizacji sierpień 2016czerwiec 2017 r.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w PO PZ Podprogram 2016 odbywać się będzie przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydadzą osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy.

KRYTERIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIĆ KOŃCOWI ODBIORCY

( KWALIFIKOWALNOŚĆ )

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2016 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej jw. oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 150%):

951 zł dla osoby samotnej,

771 zł dla jednego członka w rodzinie

- zgodnie z wytycznymi IZ z 29 marzec 2016 roku.

 od 1 stycznia 2017 r. kryterium podniesiono do 200 %, tj.
1268 PLN dla osoby samotnej i
1028 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej lub gotowego posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Limit roczny dla 1 odbiorcy:

makaron jajeczny10 opakowań po 0,5 kg, razem 5 kg,

ryż biały – 5 opakowań po 1 kg, razem 5 kg,

herbatniki10 opakowań po 0,2 kg, razem 2 kg,

mleko UHT – 9 opakowań po 1 l, razem 9 l,

ser podpuszczkowy dojrzewający – razem 3,2 kg,

groszek z marchewką – 8 opakowań po 0,4 kg, razem 3,2 kg,

fasola biała - 8 opakowań po 0,4 kg, razem 3,2 kg,

koncentrat pomidorowy – 8 opakowań po 0,16 kg, razem 1,28 kg,

powidła śliwkowe4 opakowania po 0,3 kg, razem 1,2 kg,

gulasz wieprzowy z warzywami5 opakowań po 0,85 kg, razem 4,25 kg,

filet z makreli w oleju8 opakowań po 0,17 kg, razem 1,36 kg,

szynka drobiowa – 9 opakowań po 0,3 kg, razem 2,7kg

cukier biały – 4 opakowania po 1 kg, razem 4 kg,

olej rzepakowy – 4 opakowania po 1 l, razem 4 litry.


Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu FEAD mogą być składane w

Zarządzie Wojewódzkim

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie,

adres: ul.Dąbrowszczaków 34/3, 10-541 Olsztyn

telefon: 89/ 535-21-97,

e-mail: pkpszwolsztyn@op.pl

PLAN DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH PODPROGRAMOWI FEAD 2016 realizowanych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie dostępny w siedzibie PKPS ul. Sienkiewicza 15, pokój nr 5.


Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu FEAD mogą być składane w Zarządzie Rejonowym PKPS w Ostródzie, ul.Sieniewicza 15, tel. 89/ 642-73-95, e-mail: pkps.cis.ostroda@wp.pl

PODSUMOWANIE

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PODPROGRAM 2015:


W Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020Podprogram 2015 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie rozdysponował w formie paczek (lub posiłków) 683,383 tony żywności z POPŻ 2012-2020 oraz 2555 ton żywności pozyskanej we własnym zakresie (w tym owoce i warzywa).

Z pomocy żywnościowej w Podprogramie 2015 skorzystały 11 523 osoby z miasta i gminy Ostróda, Miłomłyn, Morąg, Małdyty, Dąbrówno, Łukta, Grunwald, Gietrzwałd.

W 164 działaniach towarzyszących (t.j. warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne dot. zdrowego odżywiania, wykłady edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej) wzięło udział 1689 osób.

PODSUMOWANIE

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PODPROGRAM 2014:


W Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020Podprogram 2014 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie rozdysponował w formie paczek ponad 50 ton żywności  z puli Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Z pomocy żywnościowej w Podprogramie 2014 skorzystały 4454 osoby z miasta i gminy Ostróda, Miłomłyn, Grunwald.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE - LUTY
Data Godzina Rodzaj działania    
01.02.2017 (środa) 07.45-08.45 Warsztaty kulinarne Wiesława Bartnicka    
09.00-10.00 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania Ewa Michałowska    
10.00-11:00 Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności Ewa Michałowska    
11.00-12.00 Warsztaty edukacji ekonomicznej Ewa Michałowska    
06.02.2017 (poniedziałek) 07.45-08.45 Warsztaty kulinarne Barbara Łabadzka 08.45-09.45 Warsztaty kulinarne Barbara Łabadzka
09.00-10.00 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania Ewa Michałowska 12.15-13.15 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania Ewa Michałowska
10.00-11:00 Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności Ewa Michałowska 13:15-14:15 Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności Ewa Michałowska
11.00-12.00 Warsztaty edukacji ekonomicznej Ewa Michałowska 14:15-15:15 Warsztaty edukacji ekonomicznej Ewa Michałowska
08.02.2017 (środa) 07.45-08.45 Warsztaty kulinarne Izabela Sędacka 08.45-09.45 Warsztaty kulinarne Izabela Sędacka
09.00-10.00 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania Ewa Michałowska 12.15-13.15 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania Ewa Michałowska
10.00-11:00 Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności Ewa Michałowska 13:15-14:15 Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności Ewa Michałowska
11.00-12.00 Warsztaty edukacji ekonomicznej Ewa Michałowska 14:15-15:15 Warsztaty edukacji ekonomicznej Ewa Michałowska
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE - STYCZEŃ
Data Godzina Rodzaj działania Miejsce działań  
09.01.2017 (pon) 08.30-9.30 Warsztaty kulinarne Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie ul. Sportowa 1 podopieczni Gops Ostróda
9.45-12.45 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania siedziba PKPS w Ostródzie  ul. Sienkiewicza 15.
Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności
Warsztaty edukacji ekonomicznej
10.01.2017 (wt) 08.00-9.00 Warsztaty kulinarne Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie ul. Sportowa 1 podopieczni Gops Ostróda
9.15-12:15 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania siedziba PKPS w Ostródzie  ul. Sienkiewicza 15.
Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności
Warsztaty edukacji ekonomicznej
11.01.2017 (śr) 08.00-9.00 Warsztaty kulinarne Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie ul. Sportowa 1 podopieczni Gops Ostróda
9.15-12:15 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania siedziba PKPS w Ostródzie  ul. Sienkiewicza 15.
Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności
Warsztaty edukacji ekonomicznej
13.01.2017 (pt) 08.00-9.00 Warsztaty kulinarne Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie ul. Sportowa 1 podopieczni Gops Małdyty
9.15-12.15 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania siedziba PKPS w Ostródzie  ul. Sienkiewicza 15.
Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności
Warsztaty edukacji ekonomicznej
13.01.2017 (pt) 09.00-10.00 Warsztaty kulinarne Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie ul. Sportowa 1 podopieczni Gops Małdyty
12.15-15:15 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania siedziba PKPS w Ostródzie  ul. Sienkiewicza 15.
Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności
Warsztaty edukacji ekonomicznej
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE - GRUDZIEŃ
Data Godzina Rodzaj działania Miejsce  
05.12.2016 (poniedziałek) 08.00-09.00 Warsztaty kulinarne Izabela Sędacka Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie ul. Sportowa 1 Podopieczni MGOPS Miłomłyn
09.15-10.15 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania Ewa Michałowska PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15
10.15-11:15 Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności Ewa Michałowska PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15
11.15-12.15 Warsztaty edukacji ekonomicznej Ewa Michałowska PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15
06.12.2016 (wtorek) 07.45-08.45 Warsztaty kulinarne Izabela Sędacka Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie ul. Sportowa 1 Podopieczni MGOPS Miłomłyn
08:45-09:45 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania Ewa Michałowska PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15
09:45-10:45 Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności Ewa Michałowska PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15
11.00-12.00 Warsztaty edukacji ekonomicznej Ewa Michałowska PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15
07.12.2016 (środa) 08.00-09.00 Warsztaty kulinarne Izabela Sędacka Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie ul. Sportowa 1 Podopieczni GOPS Morąg
09.15-10.15 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania Ewa Michałowska PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15
10.15-11:15 Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności Ewa Michałowska PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15
11.15-12.15 Warsztaty edukacji ekonomicznej Ewa Michałowska PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15
08.12.2016 (czwartek) 09.00-10.00 Warsztaty kulinarne Wiesława Bartnicka Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie ul. Sportowa 1 Podopieczni GOPS Morąg
10.15-11.15 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania Ewa Michałowska PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15
11.15-12:15 Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności Ewa Michałowska PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15
12.15-13.15 Warsztaty edukacji ekonomicznej Ewa Michałowska PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE - LISTOPAD

Data Godzina Rodzaj działania Miejsce działań  
08.11.2016 (wtorek) 09.00-10.00 Warsztaty kulinarne Barbara Łabacka Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie ul. Sportowa 1 podopieczni Gops Ostróda
10.15-11.15 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania Ewa Michałowska siedziba PKPS w Ostródzie  ul. Sienkiewicza 15.
11.15-12:15 Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności Ewa Michałowska
12.15-13.15 Warsztaty edukacji ekonomicznej Ewa Michałowska
10.11.2016 (czwartek) 09.00-10.00 Warsztaty kulinarne Kurdziel Majka Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie ul. Sportowa 1 podopieczni Gops Ostróda
10.15-11.15 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania Ewa Michałowska siedziba PKPS w Ostródzie  ul. Sienkiewicza 15.
11.15-12:15 Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności Ewa Michałowska
12.15-13.15 Warsztaty edukacji ekonomicznej Ewa Michałowska
15.11.2016 (wtorek) 09.00-10.00 Warsztaty kulinarne Kurdziel Majka Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie ul. Sportowa 1 podopieczni Gops Grunwald
10.15-11.15 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania Ewa Michałowska siedziba PKPS w Ostródzie  ul. Sienkiewicza 15.
11.15-12:15 Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności Ewa Michałowska
12.15-13.15 Warsztaty edukacji ekonomicznej Ewa Michałowska
16.11.2016 (środa) 09.00-10.00 Warsztaty kulinarne Ewa Michałowska Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne Kościuszki 11, 14-120 Dąbrówno podopieczni Gops Dąbrówno
10.15-11.15 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania Ewa Michałowska
11.15-12:15 Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności Ewa Michałowska
12.15-13.15 Warsztaty edukacji ekonomicznej Ewa Michałowska
17.11.2016 (czwartek) 09.00-10.00 Warsztaty kulinarne Ewa Michałowska Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne Kościuszki 11, 14-120 Dąbrówno podopieczni Gops Dąbrówno
10.15-11.15 Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania Ewa Michałowska
11.15-12:15 Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności Ewa Michałowska
12.15-13.15 Warsztaty edukacji ekonomicznej Ewa Michałowska

Działania towarzyszące niepłatne, którymi objęte zostały osoby korzystające z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie
1. 
Rozdawnictwo ulotek promujące zdrowe odżywianie.
2. Rozpowszechnianie przepisów potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach POPŻ 
3. Spotkania w ramach grupy wsparcia dla osób bezdomnych w każdy piątek o godzinie 16:30 i w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15 - w siedzibie PKPS ZR w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 15
4. Dyżur psychologa udzielającego porady w każdy czwartek w godz. 12:00-14:00 w siedzibie PKPS ZR w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 15
5. dnia 21 listopada 2016 g. 11:00 w siedzibie PKPS ZR w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 15 - pogadanka na temat: "Jak odżywiać się zdrowo" - osoba prowadząca - dyplomowany dietetyk Naturhouse 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie informuje, że na wykonanie działań towarzyszących w zakresie edukacji żywieniowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę - Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Ostródzie ul.Olsztyńska 17.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium/oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach.

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
administrator strony: Joanna Rusiecka
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Copyright Nazwa.pl